Lichaam symboliek

Op onbewust niveau bestaat er een relatie tussen psychische en lichamelijke klachten.
Soms kan men zich niet bewust zijn van een aandoening, terwijl die wel uit een tekening te halen is door middel van symbolen, vormen of kleuren en dergelijke.

Ademhaling en Longen

De ademhaling is symbolisch voor de kracht waarmee wij in staat zijn het leven te leven.
Problemen met de longen duiden veelal op een aanwezigheid van angst voor het leven, geen vrijheid hebben en het onszelf te veel afzonderen van anderen en de buitenwereld.
Longen staan dus in een tekening of schildering symbool voor het contact naar e buitenwereld toe, communicatie, ruimte, het uitwisselen van ervaringen en openheid.

De ademhaling dient in evenwicht te zijn met de bloedsomloop. Je zou op vier polsslagen een keer moeten ademhalen. Is dit ritme goed, dan weet je dat de verhouding tussen lichaam, geest en ziel goed is. Als de ademhaling te snel of te langzaam is, dan weet je dat iemand niet in balans is.

Alvleesklier

De alvleesklier vertegenwoordigt de liefde en het heerlijke in het leven. Ze geeft aan hoe liefdevol we voor onszelf zijn.
Problemen met de alvleesklier duiden vaak op het niet kunnen verwerken van emoties.

Angst

Angst staat symbool voor het niet (meer) kunnen vertrouwen of dingen niet los kunnen laten. Angst kan ook duiden op geboorte-trauma’s, onverwerkte ervaringen, shock en vluchtgedrag.

Armen

De armen staan symbool voor het aanvaarden, het omarmen, het koesteren, het vasthouden en het loslaten van levenservaringen. Ze symboliseren ook verzorgen, beschermen, kracht, macht en twijfelen.

Baarmoeder

De baarmoeder staat voor creativiteit, groei en voor al het leven

Benen

De benen dragen ons door het leven. Problemen met de benen duiden vaak op het te lang blijven vasthouden aan het verleden en een angst voor de toekomst hebben. De benen staan dan ook symbool voor standvastigheid, de mate van op eigen benen staan en de mate waarin we in het leven vooruitkomen.

Billen

De billen symboliseren de basis van onze kracht en emoties. Klachten aan de billen komen vaak voort uit angst, twijfel negatief denken, een gebrek aan wilskracht en het niet vertrouwen op onze eigen ‘ik’ en op ons eigen kunnen.

Blaas

De blaas staat symbool voor onze emotionele wereld.

Bloeddruk, Hoge

Een hoge bloeddruk symboliseert vaak dat we onder een voortdurende druk staan, steeds klaar om onszelf te verdedigen, onderdrukte agressie of het geblokkeerd zijn in de activiteiten.

Bloedvaten, Bloedsomloop

Het bloed staat symbool voor vreugde en de bloedvaten staan symbool voor de levensenergie de erdoorheen stroomt.
Bij problemen met hart en bloedvaten is het belangrijk om het verleden los te laten.

Borststreek

De borststreek staat symbool voor de mate waarin we de ruimte te hebben voor onszelf. Problemen in de borststreek kunnen duiden op benauwdheidsgevoelens, het te weinig ruimte hebben voor onszelf, dat we niet mogen zijn wie we zijn.

Borsten

De vrouwelijke borsten staan symbool voor moederen, goedheid, beschermen, veiligheid, geborgenheid, en voeden. Het vol liefde verzorgen.
Aandoeningen met de borsten duiden vaak op het geen grip hebben op ervaringen uit het verleden en het blijven vasthouden van verdriet uit het verleden. Borsten leveren ons eerste voedsel en ze symboliseren liefde, intimiteit, verzorging en genegenheid. Ze zijn ook verbonden met seksualiteit en vormen een bron van aantrekkingskracht.

Botten

De botten staan symbool voor de steun de zij geven aan ons lichaam.
In metafysisch opzicht steunen de botten onszelf. Ze symboliseren de steun die we ontvangen van het leven zelf. Ze geven vorm aan ons bestaan. Botten staan ook symbool voor de mate waarin we flexibel zijn of anderen de schuld geven en voor standvastigheid, structuur, innerlijke standvastigheid, normen, principes, hardheid en stoerheid.

Bovenrug

De bovenrug, het gebied tussen de schouderbladen, staat symbool voor de eigen wil of de wil van het ego ten opzichte van onze omgeving. Mensen die pijn hebben tussen de schouderbladen, gaan te veel af op datgene wat ze willen. Het lijkt dan alsof andere mensen onze wensen en plannen in de weg staan. Het is vaak een gevecht tegenover anderen. Onderzoek hoe jij je eigen wil gebruikt. Wat ‘moet’ jij van jezelf? Luister jij wel naar het verlangen van je hart?
Het gebied tussen de schouderbladen symboliseert ook onze emoties. Hoge rugklachten kunnen aangeven dat iemand gekwetst is in het verleden. Hierdoor zijn emotionele blokkades ontstaan. Emoties als angst, psychische pijn, verdriet en woede uit het verleden kunnen maar niet verwerkt worden.
Het belangrijk bij hoge rugklachten om onze emoties te uiten en ze vervolgens los te laten.

Bijnieren

De bijnieren staan symbool voor iedere bewuste of onbewuste gedachte en iedere emotie die een activering teweegbrengt in de klieren. Zo ook in de bijnieren en dus onze hormoonproductie.Door positieve veranderingen aan te brengen in onze gedachten en gevoelens zullen we een evenwicht creëren in onze hormonale balans. Om de bijnieren optimaal te laten functioneren zullen we een evenwicht moeten creëren tussen ons lichaam en geest, en tussen onze denken en voelen.

Buik

De buik staat symbool voor veiligheid, zelfvertrouwen en geborgenheid. Buikpijn kan duiden op angst, twijfelen aan onszelf en het leven niet vertrouwen.

Darmen

De darmen staan symbool voor het loslaten van het verleden. Darm problemen duiden er vaak op dat we nog vastzitten aan het verleden.

Dijbenen

De dijbenen staan symbool voor seksualiteit en hoogmoed. Problemen met de dijbenen duiden op het in de weg staan van vooruitgang en het niet verder kunnen komen in het leven en daar ook geen energie in willen steken.

Duimen

De duimen staan symbool voor onze innerlijke kracht. Problemen met de duimen duiden vaak op verwarrende gedachten. Het evenwicht tussen het verstandelijke denken en het denken vanuit ons gevoel is dan verstoord.

Eierstokken

De eierstokken staan symbool voor schepping.

Ellebogen

De ellebogen geven aan in welke mate we openstaan voor nieuwe levenservaringen.

Enkels

De enkels staan symbool voor onze levensrichting.
Problemen met de enkels duiden vaak op een manier van leven die we eigenlijk helemaal niet willen.

Galblaas

De galblaas staat symbool voor het verwerken van emoties van kwaadheid, minderwaardigheidsgevoelens en frustraties.

Gewrichten

De gewrichten staan symbool voor beweging. Klachten met de gewrichten duiden er dan ook vaak op dat we niet op het juiste levenspad zitten. Gewrichten staan symbool voor soepelheid, grenzen stellen en deze ook erkennen, starheid en het hardnekkig aan iets blijven vasthouden.

Hals

De hals staat symbool voor het communiceren, accepteren, iemand naar de keel vliegen, gulzigheid of het onverzadigbaar zijn.

Haren

De haren symboliseren het integreren van ons bewustzijn en ons lichaam. Ze geven ook aan in hoeverre wij durven te vertrouwen op onze eigen innerlijke kracht.

Hart

Ons hart staat symbool voor liefde, veiligheid, gevoelens en vreugde. Hartproblemen geven gevoelens van beklemming en een roep om liefde aan. Het hart vormt een symbolisch centrum van onze emoties.Bij problemen met hart en bloedvaten is het belangrijk om het verleden los te laten.

Hersenen

De hersenen staan symbool voor coördinatie en communicatie.  .

Heupen

De heupen dragen ons voort door het leven. Ze houden ons daarbij in evenwicht. Ze staan voor de weg die wij kiezen in het leven.
Problemen met de heupen komen voor als ons doel in het leven onduidelijk is.

Hoofdpijn

Hoofdpijn geeft vaak symbolisch aan dat we te perfectionistisch zijn en iets te veel willen.

Huid

De huid staat symbool voor het verlengde van ons innerlijk gevoel. De huid beschermt ons tegen invloeden uit onze omgeving.
Als wij onszelf waarderen en ten volle respecteren dan zal onze huid stralen.
Huidproblemen verdwijnen vaak als we ons innerlijk en uiterlijk volledig gaan accepteren zoals we zijn; ons innerlijk denken tot rust brengen en gaan genieten van het leven.

Keel

De keel staat symbool voor het uiten van onze talenten, verlangens, gevoelens en onze creativiteit.

Knieën

De knieën staan symbool voor buigzaamheid en doorzettingsvermogen. Problemen met de knieën symboliseren dan ook vaak onbuigzaamheid bij het door het leven gaan, op angst en onzekerheid.

Lage Rug

De lage rug staat voor zelfvertrouwen, veiligheid, zelfstandigheid en seksualiteit. Hier bevindt zich onze basis.
Problemen met de onderrug ontstaan vaak bij het twijfelen aan onszelf. Het zorgen maken over geld, werk, materiële zaken en ons uiterlijk.

Lever

De lever is een belangrijk ontgiftingsorgaan op fysiek gebied maar ook op psychisch niveau. Ze staat voor het omzetten en verwerken van ervaringen uit het verleden, wat leidt tot een innerlijke groei. Emoties zoals wrok, angst en haat zullen dan worden omgezet in positieve gedachten.

Maag

Maag problemen symboliseren vaak onzekerheid, nerveuze angsten, onvoldoende zelfvertrouwen, familiekwesties en verteringsproblemen.
Mensen met maagproblemen kroppen hun emoties op en zwijgen.

Middelvingers

De middelvingers staan symbool voor seks, emoties en aardse zaken.

Middenrif

Het middenrif staat symbool voor de mate waarin we grenzen kunnen aangeven.

Middenrug

De middenrug heeft te maken net de vrijheid die we hebben om het verleden los te laten en door te gaan met ons huidige leven.

Milt

De milt symboliseert het evenwicht tussen het denken en het voelen en tussen lichaam en geest.

Moeheid

Moeheid geeft aan dat we aan het eigenlijke leven voorbijgaan. We investeren dan te veel in dingen die niet echt relevant zijn.

Mond

De mond vertegenwoordigt de opnamen van nieuwe ideeën, communicatie (= geven en ontvangen), het opkomen voor onszelf en het uiten van emoties.

Nagels

Nagels symboliseren de kracht van ons innerlijk. Het vertrouwen op onze innerlijke wijsheid.

Nek

De nek staat symbool voor flexibiliteit. Nekklachten duiden vaak op stijfkoppigheid. Belangrijk bij nekklachten is het om te leren alle zijden van een probleem te bekijken.
De 7e nekwervel staat voor het gevoel van eigenwaarde in het beroep, ten opzichte van vrienden en in de maatschappij. Vaak is er sprake van faalangst.

Neus

De neus staat symbool voor het ruiken, onze intuïtie en de mate waarin we onszelf erkennen. Problemen met de neus duiden vaak op een verlangen om gezien en erkend te worden.

Nieren

Nieren staan symbool voor de relatie die we met onszelf en met anderen hebben, voor partnerschap, innerlijk evenwicht en het kunnen loslaten.

Ogen

De ogen symboliseren de mate waarmee wij in contact staan met onze innerlijke wijsheid.
Oogproblemen kunnen er op duiden dat we iets niet onder ogen willen zien. Wat we zien, vinden we niet fijn.

Oren

De oren symboliseren het horen. Ze zijn het symbool voor het luisteren naar onze innerlijke wijsheid. Oorbellen in een tekening geven vaak de behoefte aan om zichzelf op te vrolijken.

Pinken

De pinken staan symbool voor familierelaties.

Polsen

De polsen symboliseren de manier waarop wij door het leven gaan. Ze staan symbool voor flexibiliteit. Problemen met de polsen geven vaak aan dat wij niet flexibel meegaan met de stroom van het leven.

Ringvingers

De ringvingers staan symbool voor verbintenissen. Ze geven de relatie weer met onszelf en met anderen. Problemen met de ring-vingers duiden vaak op relatieproblemen met een partner of op problemen in de relatie met jezelf.

Rug

De rug staat symbool voor hulp, kracht en buigzaamheid.  Algemene rugklachten duiden erop dat we niet voldoende voor onszelf opkomen.

Schildklier

De schildklier staat symbool voor onze creativiteit en onze scheppingskracht. Ze vormt het symbool voor het creëren van iets nieuws. Ze staat voor het uiten van onszelf; van onze gevoelens, gedachten en artisticiteit. Schildklierproblemen duiden dan ook vaak op het verbergen van gevoelens en het niet opkomen voor onszelf. Door angst en onzekerheid laten we ons belemmeren. We durven niet te leven vanuit onszelf.

Schouders

De schouders staan symbool voor het dragen van emotionele lasten. Vaak zijn dit zelfs lasten die helemaal niet nodig zijn.

Slokdarm

De slokdarm staat symbool voor het begin van het verwerkingsproces van onze ervaringen.

Spieren en pezen

De spieren en de pezen maken beweging mogelijk. Ze geven symbolisch aan hoe wij ons door het leven bewegen. Vol soepelheid, vreugde en vitaliteit of juist krampachtig.

Spijsvertering

De spijsvertering staat symbool voor de mate waarin we indrukken kunnen verwerken of opnemen.

Stembanden

De stembanden staan symbool voor emotionele expressie en het maken van contact. Ook staan ze symbool voor het onszelf uiten op verbaal vlak.

Tanden en Kiezen

De tanden en de kiezen staan symbool voor het nemen van beslissing-en. Problemen hiermee duiden dan ook vaak op besluiteloosheid en afhankelijkheid. Tanden staan ook symbool voor het laten zien we je bent, agressie en vertrouwen.

Tenen

De tenen symboliseren de richting die we uitgaan op aarde. Onze tenen staan symbool voor vastberadenheid, veiligheid, stabiliteit en zekerheid.
Problemen met de tenen duiden dan ook vaak op onzekerheid voor het bewandelen van ons levenspad en het vertrouwen op ons ware gevoel.

Tong

De tong staat symbool voor het gekwetst zijn in het verleden, op onzekerheid en het niet beseffen van onze waarde en het niet zelfstandig zijn in het leven.

Traanklieren

De traanklieren scheiden tranen uit. Tranen worden geassocieerd met huilen.

Verkoudheid

Een verkoudheid kan erop duiden dat je dus werkelijk ergens je neus van vol hebt.

Vingers en handen

De vingers en de handen staan symbool voor het vasthouden en los-laten.
Handen staan symbool voor de daadkracht, geven, bezitten, ontvangen, loslaten, het nemen van de eigen verantwoordelijkheid in het leven en/of het manipuleren van anderen in het leven.

Voeten

De voeten staan symbool voor de mate waarin we met zelfvertrouwen in het leven staan. Ze geven aan hoe stevig we met onszelf in contact staan. Voeten staan ook symbool voor standvastigheid, geaard zijn en de mate waarin we voor ons eigen standpunt kunnen uitkomen.

Wangen

De wangen staan symbool voor de mate van gezondheid. Rozige wangen duiden vaak op een goede gezondheid. Rode wangen duiden vaak op humor. Ingevallen wangen kunnen wijzen op een slechte voeding of op verdriet.

Wervelkolom

De wervelkolom staat symbool voor emoties, houvast hebben, oprechtheid, beweging en houding.

Wijsvingers

De wijsvingers staan symbool voor kwaadheid.

Zweetklieren

De zweetklieren staan symbool voor onze innerlijke kracht en onze emoties. Mensen die overmatig zweten kroppen hun emoties op. Uiteindelijk leidt dit tot een uitbarsting van emoties. Bij vaak overmatig zweten voelen we ons voortdurend onveilig.