Kleuren symboliek

Rood

Hitte, vuur, agressie, strijd, handeling, dag, vitaliteit, hartstocht, gevaar, kracht, psychische geborgenheid, liefde, geluk en opwinding
Negatief = haat, woede, pijn, schaamte, agressie, of meteen brandend probleem
Positief = levenslucht, spraakzaamheid, ijverigheid, activiteit, zelfvertrouwen, moed, vastberadenheid, wilskracht, en daadkracht.
Gebruik in een tekening duidt vaak op heel belangrijke zaken, problemen, oplaaiende emoties of op gevaar.

Bruin

Aarde, stabiel, biedt geborgenheid, gemoedelijkheid en van het gezin uitgaande genegenheid, voor de aarde, wijsheid en materie

Oranje

Inspirerende, stuiterende, zingende, spelende, uitbundige, schreeuwerige, aansporende energie.
Vormt een schakel tussen de daadkracht van de rode en de emotionele kracht van de gele kleuren.
Wordt geassocieerd met zonsopgang, begeerte, creativiteit, verzorging, prikkeling, beweging, hartstocht, genot, het zelfbeeld, met de emotionele kant van de mens, met emotionele geborgenheid en met activiteit.
Werken met oranjetinten geeft vreugdevolle vitaliteit en activiteit.
Positief = enthousiasme, levensenergie, levenslust en levendigheid,
Negatief = opdringerigheid, overheersendheid en expansief gedrag.
Oranje staat voor artistieke of andere vormen van creativiteit.
Kan duiden op spannende situatie of op een strijd.

Geelgoud

Flitsende, uitstralende energie en brengt alles in beweging.
Goudkleurig geel gebruik in een tekening duidt vaak op spiritualiteit, intuïtie en op levenslust.

Geel

Zon, de kracht van het licht, nobel, heilig, lente, bloemen, helderheid, opgewektheid, vreugde, jaloezie, competitiestrijd, zorgeloosheid, spontaniteit, gevoel, plezier, spirituele wijsheid en zich bewust zijn van het universum. Het diepe innerlijk weten dat je een met het universum bent.
Negatief = lafheid, felheid, schrik, schreeuwerigheid, en bedrog.
Geel is de kleur van het vertrouwen.
Geel duidt vaak op spiritualiteit, intuïtie en op levenslust.
Bleek geel kleurig gebruik in een tekening of schildering duidt vaak op een mindere gezondheid.

Groen

Wordt geassocieerd met natuur, lente, voorjaar, groene weides, bossen, wouden, groei, vernieuwing, openheid, hartelijkheid, liefde, invoelen, geven, nemen, acceptatie, ontvankelijkheid, jaloezie, bezitterigheid, bitterheid, verlegenheid, warmte, begrip, spontaniteit, vreugde, harmonie, vruchtbaarheid, genezing, de relatie met onszelf en met anderen, vriendschappen, het integreren van aards en kosmisch bewustzijn, emotionele expressie, eigenliefde, een gevoel van welvaart en overvloed, medeleven, tederheid, vergeving, vertrouwen, hartstocht, heling, toewijding, zorg en onvoorwaardelijke liefde voor alles wat leeft.
Niet alleen de liefde voor onszelf, of voor een partner en vrienden, maar vooral de liefde voor de hele mensheid.
Is rustgevend, stil, waarachtig, en brengt mensen bij zichzelf. Groen heeft een traag naar beneden gerichte beweging.

Turkoois

Is er heel veel licht in verhouding tot het donker.
Werken met turkoois lost spanningen en angsten op en bevordert de individualiteit.
Turkoois wordt geassocieerd met wijdte, diepte, blauwe meren en met kristallijnen.

Blauw

Het is ontspannend, kalmerend, onthechtend, rustgevend, harmoniserend, samentrekkend, verkoelend en centerend.
Wordt geassocieerd met water, diepte, wijsheid, expansie, wijdte, ruimtelijkheid, hemels, veiligheid, eeuwigheid, loyaliteit, gevoel, oneindigheid, zee, serieusheid, betrouwbaarheid, verruiming, bevrijding, zwevend, sentiment en intuïtief.
Het is de kleur van dromen, geestelijke ontwikkeling, het uiten van gedachten, gevoelens en artisticiteit, communicatie spreken, zelfexpressie, vastberadenheid, genezing, inzicht en ontvankelijkheid.
Blauw is rustgevend en creëert ruimte, zowel in een tekening en in een schilderij als in het innerlijk van diegene de schildert.
De positieve interpretatie van de kleur blauw in een schilderij is verkoelend, ruimtelijk, verfrissend en rustgevend.
De negatieve interpretatie van de kleur blauw in een schilderij is afstandelijkheid, gevoeligheid en het introvert zijn.

Hemelsblauw

Staat voor communicatie.

Paarsblauw

Staat voor aarde-energie.

Kobaltblauw

Is beschermend en zuiverend.

Helderblauw

In een tekening staat voor gezondheid, vitaliteit, en energie.

Vaal blauw

In een tekening staat voor afstandelijkheid. Iets is of staat heel ver weg. Het vervaagt, trekt zich terug. Kan duiden op bezinning.

Indigo

Het werken met indigo helpt ons tot inzicht te komen, geeft rust, versterkt onze zintuigen en versterkt onze intuïtie.
Indigo vergroot onze creativiteit, de intelligentie, spirituele waarnemingen en ons gevoel van tevredenheid.
Indigo brengt ons in evenwicht en leidt ons tot een universeel bewustzijn.
Indigo in en schilderij staat voor verdriet, zwaarte, diepte of kracht.

Violet/Paars/Magenta/Purper

Als niets meer helpt, dan helpt violet.
Het werken met de kleur violet is goed bij het burn-outsyndroom, voor het bevorderen van de eigen spiritualiteit en om te kalmeren.
Violet is geruststellend, zuiverend, zenuwregulerend en wordt geassocieerd met een geestelijke verbondenheid, plechtigheid, zwaarheid, een geestelijk leven, intuïtie,  vorstelijkheid, komisch bewustzijn, bescherming op spiritueel vlak, geestelijke ontwikkeling.
Violet in een tekening of schilderij duidt vaak op zeggenschap, macht of aan de behoefte aan steun van anderen. Of het kan duiden op een beroerte.
Magenta staat voor spiritualiteit, leven, ongrijpbaarheid, onwerkelijkheid, creativiteit en het etherische.
Purper staat voor de ík-kracht’; de individualiteit. Purper kan de polariteit tot eenheid brengen en purper staat voor nobelheid, heiligheid, drama, verheffing, nacht diepte en gevoeligheid.

Roze

Roze is de kleur van de liefde, medeleven, vreugde, enthousiasme en genegenheid. Roze maakt ons ontvankelijker voor liefde.
Als je een voorkeur voor roze hebt, dan heb je waarschijnlijk en extra behoefte aan liefde en bescherming.
Heb je een afkeer van roze, dan mis je waarschijnlijk tederheid en genegenheid van anderen. Dit komt omdat je misschien wel te onafhankelijk wilt zijn. Roze geeft troost en is uitstekend geschikt voor het genezen van baby’s en jonge kinderen.
Roze toegepast in een tekening duidt vaak op een oplossing van een probleem of op het genezen van een ziekte.
Roze is lieflijk, zoet, zachtaardig, respectvol en geduldig.

Wit

De som van alle kleuren.
Wit wordt geassocieerd met spirituele wijsheid, inzicht, denken, kennis, verlichting, komisch bewustzijn, het welzijn van alle levende wezens, creatieve krachten, spiritualiteit, het hogere bewustzijn, zuiverheid, onschuld, deugd, bleekheid, geweten, geloof, menslievendheid, leegte en sereniteit.
Wit staat ook voor de erkenning dat wij ons eigen leven in eigen hand hebben, en dat er een grotere universele macht is.
Wit in een tekening kan duiden op onderdrukte gevoelens, frisheid, vernieuwing, reinheid en zuiverheid.

Zwart

In een tekening staat zwart voor het onbekende, angst voor het duistere, zwaarte, dood, daadkracht, lef, moed of een dreigend gevoel.
Zwart geeft kracht, lijn en diepte in een schilderij.

Grijs

Grijs staat voor genuanceerdheid, mist, vaagheid, zachtheid, rust, vluchtigheid, koel, saai, onuitgesproken en onbestemdheid.